ตำรวจ รอบนี้ เปิดถึง 1,064 อัตรา !!

การสอบตำรวจในแต่ละปี มีคู่แข่งเยอะมาก และคะแนนตัวจริงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
– นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ [รอบใหม่]
– นายร้อยตำรวจ สายบัญชี
– นายร้อยตำรวจ สายประมวลผล [คอมพิวเตอร์]
– นายร้อยตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน [ฟิสิกส์ ,เคมี และจุลชีวะ]
– นายร้อยตำรวจภายใน จากประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ
– นายร้อยตำรวจภายใน จากประทวนเป็นสัญญาบัตร สายจ่าดาบ

เครดิต Nine100.com

แสดงความคิดเห็น