เตรียมตัว ญี่ปุ่นเงินเดือนหลักแสนขาดแคลนแรงงานมาก พร้อมเปิดรับ..แถมวีซ่าอยู่ยาวทั้งครอบครัว

สำนักข่าว China Daily รายงานว่า ประเทศญี่ปุ่นกำลังต้องการแรงงานต่างชาติจำนวนมาก เพื่อมาทดแทนแรงงานชาวญี่ปุ่นในประเทศที่ขาดหายไป   เนื่องจากญี่ปุ่นถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีผู้สูงวัยมากที่สุดในโลก อัตราส่วนอยู่ที่ 1 ต่อ 5 ของประชากรทั้งหมดกอปรกับเกิดปัญหาการเพิ่มประชากรภายในประเทศด้วยทั้งนี้  ทางการญี่ปุ่นประกาศหาแรงงานต่างชาติที่มีทักษะดี-มีฝีมือ-หากผ่านการพิจารณาจะได้โอกาสอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นยาว…รวมถึงสามารถพาครอบครัวมาอาศัยอยู่ด้วยได้  ทำให้แรงงานหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยสนใจโอกาสทองดังกล่าวอย่างมาก โดยแรงงานต่างชาติที่ญี่ปุ่นต้องการ มีทั้งพยาบาล ภาคเกษตร การก่อสร้าง ซึ่งแรงงานต่างชาติ   ที่ต้องการเข้าไปทำงานในญี่ปุ่นได้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Test) รวมถึงผ่านการทดสอบทักษะเบื้องต้นโดยหน่วยงานรัฐของญี่ปุ่นในแต่ละท้องที่ด้วย นอกจากนี้ มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าญี่ปุ่นเตรียมรับพยาบาลเวียดนามกว่า 1 หมื่นคน ซึ่งจะให้ค่าจ้างและสวัสดิการเทียบเท่ากับแรงงานญี่ปุ่น2. แรงงานต่างชาติที่มีทักษะดี-ฝีมือสูง

เตรียมตัว ญี่ปุ่นเงินเดือนหลักแสนขาดแคลนแรงงานมาก พร้อมเปิดรับ..แถมวีซ่าอยู่ยาวทั้งครอบครัว

เป็นอีกกลุ่มที่ญี่ปุ่นต้องการมาก วีซ่าประเภทนี้แรงงานต่างชาติจะสามารถอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้แบบถาวรพร้อมทั้งสามารถนำเอาครอบครัวเข้ามาอยู่ด้วยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม การทำงานในประเทศญี่ปุ่นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับชาวต่างชาติแม้จะผ่านขั้นตอนทางด้านกฎหมายแล้วก็ตาม เพราะวัฒนธรรมการทำงาน  รวมถึงการใช้ชีวิตของญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากการทำงานและการใช้ชีวิตโดยทั่วไปซึ่งอาจส่งผลทำให้แรงงงานต่างชาติปรับตัวไม่ได้หรือหากปรับตัวได้ก็อาจต้องใช้เวลานาน  ทำให้ไม่เป็นผลดีต่อแรงงานต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจของชาวญี่ปุ่นพบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ในญี่ปุ่นค่อนข้างเปิดรับกับแรงงานต่างชาติถึง 54%  งานนี้พี่น้องประเทศไทย เตรียมตัวให้ดี สำหรับใครที่อยากไปทำงานที่ญี่ปุ่น

เตรียมตัว ญี่ปุ่นเงินเดือนหลักแสนขาดแคลนแรงงานมาก พร้อมเปิดรับ..แถมวีซ่าอยู่ยาวทั้งครอบครัว

แสดงความคิดเห็น