สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมรับสมัครตำแหน่งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จำนวน 1,000 อัตรา (ไม่ต้องจบตำรวจ)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมรับสมัครตำแหน่งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จำนวน 1,000 อัตรา (ไม่ต้องจบตำรวจ)

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) ณ สโมสรตำรวจ      โดยได้แจ้งในที่ประชุมว่า สตม. ยังขาดแคลนกำลังพลเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ได้ขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ และได้นำเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แล้วเห็นชอบควรมีการเพิ่มกำลังพลในส่วนของ สตม. จำนวน 1,000 อัตรา เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น กำลังพล 1,000 อัตรา มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลของ “พี่เดี่ยว” ตำรวจและแอดมินเพจข่าวรับสมัครงานตำรวจชื่อดัง เพจ nine100.com สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ตอนนี้ขาดแคลนกำลังพลในส่วนของงานสอบสวน และงานตรวจคนเข้าเมือง กำลังพล 1,000 อัตรานี้ อาจมาจาก 2 ส่วนหลัก คือ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมรับสมัครตำแหน่งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จำนวน 1,000 อัตรา (ไม่ต้องจบตำรวจ)
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมรับสมัครตำแหน่งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จำนวน 1,000 อัตรา (ไม่ต้องจบตำรวจ)
 1. บุคคลภายนอก(คนที่ยังไม่ได้เป็นตำรวจ)
  ชั้นประทวน(นายสิบตำรวจ) หากมีการเปิดสอบ จะรับวุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18-35 ปี  คุณสมบัติเดียวกับนายสิบตำรวจ สายอำนวยการวิชาที่ใช้สอบ คือ ความสามารถทั่วไป(คณิต) ,ภาษาไทย ,ภาษาอังกฤษ ,สารสนเทศสำหรับสำนักงาน และสังคมฯ อาเซียน (สายนี้ เปิดสอบครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2560 จำนวน 300 อัตรา
  ชั้นสัญญาบัตร(นายร้อยตำรวจ) หากมีการเปิดรับ จะเป็นวุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี วิชาที่ใช้สอบ คือ ความสามารถทั่วไป(คณิต),ภาษาไทย ,ภาษาอังกฤษ ,สารสนเทศสำนักงาน ,พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง อ้างอิงจากการเปิดสอบครั้งที่แล้ว (เปิดสอบครั้งล่าสุด เมื่อปี 2547 จำนวน 190 อัตรา)
 2. บุคคลภายใน(คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว)
  – ชั้นประทวน(ผบ.หมู่) เปิดสอบภาษาอังกฤษ ตม. ให้กับข้าราชการตำรวจ และทำการแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใน สตม.
  – ชั้นสัญญาบัตร(รอง สว.) เปิดสอบภาษาอังกฤษ ตม. ให้กับข้าราชการตำรวจ และทำการแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใน สตม.
  – เปิดสอบบุคคลภายใน จากประทวนขึ้นเป็นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่งใน สตม. วิชาที่ใช้สอบ คือ ความสามารถทั่วไป(คณิต)ภาษาไทย ,ภาษาอังกฤษ , สารสนเทศสำนักงาน ,พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง อ้างอิงจากการเปิดสอบปี 2547 (รอบนี้ สอบภายใน อาจมีข่าวดี)

บทสรุป
สำนักงานตรวคนเข้าเมือง(สตม.) ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) และขออนุมัติเพิ่ม 1,000 ตำแหน่ง เป็นที่แน่ชัดแล้ว แต่ที่ยังไม่แน่ชัด คือ จะรับจากบุคคลภายใน/บุคคลภายนอกหรือรับทั้งสองส่วน แต่ที่แน่ๆ คือ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอก นอกจากสอบปกติแล้ว จะต้องสอบภาษาอังกฤษ ตม. เพิ่มอีก 1 รอบหากมีข่าวอัพเดทเพิ่มเติมอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น