เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาทางประชารัฐบัตรคนจนได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงการเปิดลงทะเบียนรอบปี 2562 โดยรายละเอียดดังนี้

การเตรียมตัวลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังมีรัฐบาลใหม่ 62 ให้คนที่ยังไม่เคยมีบัตรประชารัฐ ส่วนคนที่มีบัตรแล้วไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก ส่วนรายละเอียดและการกำหนดการ สถานที่และวันเวลาในการลงทะเบียนรอบใหม่รัฐบาลยังไม่ได้กำหนด

สำหรับข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน แต่เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัวกันก่อนประมาณช่วง (ปลายเดือนมิถุนายน 2562 ไม่เกินต้นเดือนกรกฎาคม 2562) จะเปิดลงทะเบียนพร้อมเกณฑ์ใหม่ สำหรับใครที่อยากรับสิทธิ์สามารถติดตามรายละเอียดได้ตามสื่อต่างๆเร็วๆนี้

แต่เกณฑ์ใหม่จะวัดรายได้ทั้งครอบครัว เช่น ถ้าครอบครัวมี 4 คน ก็อาจวัดรายได้ครัวเรือนที่ 4 แสนบาท อย่างไรก็ตาม จากการปรับหลักเกณฑ์เปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่นี้ กระทรวงการคลังคาดว่า จะทำให้มีผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดลงไปถึง 1 ใน 3 จากปัจจุบันที่ได้รับสิทธิ์ 14.5 ล้านคน ลดเหลือไม่ถึง 10 ล้านคน ทำให้รัฐสามารถนำงบประมาณไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นจริง ๆ ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม กระทรวงการคลังจะขยายเวลาจ่ายเงินในส่วนที่เป็นค่าครองชีพขั้นพื้นฐาน ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากเดิมถึงเดือนกันยายน 2562 ประกอบด้วย

– วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 200 – 300 บาทต่อเดือน
– เงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อคน ต่อ 3 เดือน
– วงเงินค่าโดยรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท ต่อคน ต่อเดือน
– วงเงินค่าโดยรถ บขส. 500 บาทต่อคน ต่อเดือน

ส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ให้ประชาชนรอฟังประกาศอีกที รับรองไม่นานเกินรอแน่นอน

แสดงความคิดเห็น