คนกรุงเตรียมจ่ายเพิ่ม ขสมก. ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 2 บาท รถเอ็นจีวีรุ่นใหม่ ดีเดีย์ กลางเดือนตุลา
คนกรุงเตรียมจ่ายเพิ่ม ขสมก. ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 2 บาท รถเอ็นจีวีรุ่นใหม่ ดีเดีย์ กลางเดือนตุลา

คนกรุงเตรียมจ่ายเพิ่ม ขสมก. ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 2 บาท รถเอ็นจีวีรุ่นใหม่ ดีเดีย์ กลางเดือนตุลา

คนกรุงเตรียมสตางค์ไว้ให้พร้อม!!! เพราะ ขสมก.เตรียมเดินหน้าตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง  ปรับราคาค่าโดยสารรถเมล์เอ็นจีวีรุ่นใหม่เพิ่มอีก2บาท จาก 11-23 บาท เป็น 13-25 บาท ชี้เป็นราคาสำหรับรถเมล์เอ็นจีวีรุ่นใหม่ (สีฟ้า) สาย 20, 21, 37,105, 138 และสาย 140 เท่านั้น #รถเก่าราคาเดิม เริ่มใช้อัตราค่าโดยสารใหม่จำนวน 100 คันตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

ปัจจุบัน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) #อยู่ระหว่างการพัฒนาการให้บริการรถโดยสารตามยุทธศาสตร์ของแผนฟื้นฟูกิจการ ด้วยการนำรถโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาวิ่งให้บริการประชาชน #ทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก-ปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

Source : https://www.voicetv.co.th/read/SyLl_yc97

โดยเรื่องนี้ นายประยูร ช่วยแก้ว รอง ผอ.เดินรถองค์การ (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ขสมก.) เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กำหนดให้รถโดยสารปรับอากาศที่วิ่งให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 13-25 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการดูแลภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้กับประชาชนมาตั้งแต่เดือน ก.พ.2558

“ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การครั้งที่ 6/2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ ขสมก.กำหนดอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศรุ่นใหม่ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ขสมก.จึงขอกำหนดอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศรุ่นใหม่ #ทั้งรถที่วิ่งให้บริการแล้วและรถโดยสารที่กำลังทยอยเข้ามาเพิ่มในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการดังกล่าว” นายประยูร กล่าว

ทั้งนี้ รถโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่ที่ ขสมก.นำมาวิ่งให้บริการประชาชนเป็นรถโดยสารชานต่ำ (Low Floor) มีการออกแบบในลักษณะ Universal Design พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ กล้อง CCTV, ระบบ GPS, ทางลาดสำหรับเข็นรถวีลแชร์เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการทุกประเภท (ทั้งคนพิการและผู้สูงอายุ) สามารถใช้บริการรถโดยสารได้อย่างสะดวกปลอดภัย.

แสดงความคิดเห็น