กรมทหารพรานที่41 จ.ยะลา เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน [บัดนี้ถึง 10 ต.ค. 2561]

กรมทหารพรานที่41 จ.ยะลา เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน [บัดนี้ถึง 10 ต.ค. 2561]
กรมทหารพรานที่41 จ.ยะลา เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน [บัดนี้ถึง 10 ต.ค. 2561]

          กรมทหารพรานที่41 จ.ยะลา เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติ
  – เพศชาย
  – อายุ 18 – 30 ปี
  – ส่วนสูง 160 ม. ขึ้นไป/รอบอก ไม่ต่ำกว่า 68/69 ซม.
  – วุฒิ ม.3/เทียบเท่า ขึ้นไป
  – ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ รด.ปี 3 อายุไม่เกิน 30 ปี
 2.  เงื่อนไข
  – ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  – ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างการเป็นจำเลยคดีอาญา
  – มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้พิการทุพลภาพ หรือโรคที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร
  – ต้องไม่เป็นผู้ที่ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2562 (งดรับผู้ที่เกิด พ.ศ.2541)
 3. หลักฐานการรับสมัคร
  – สำเนาบัตรประชาชนตัวเอง บิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ
  – สำเนาทะเบียนบ้านตัวเอง บิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ
  – สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
  – สำเนาหลักฐานการทหาร (สด.43/สด.8/สด.9 อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 2 ฉบับ
  – รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่น ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  – ใบสำคัญรับรองแพทย์ ตัวจริงจาก รพ.รัฐ
 4. กำหนดการรับสมัคร
  – รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 10 ต.ค. 61
  – สมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมทหารพรานที่ 41 บ.วังพญา หมู่ 2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
  – ติดต่อสอบถาม 073 – 299754
แสดงความคิดเห็น